Divize Služby

Ve vlastním silu v Kostelci nad Orlicí zajišťujeme výkup zemědělských komodit a jejich kompletní posklizňovou úpravu a skladování, včetně pro SZIF a SSHR.

Silo je vybaveno vlastní vlečkou umožňující nakládku a vykládku ucelených vlaků obilovin i krmiv. Dále je vybaveno moderní laboratoří.

Versione italiana del nostro sito non è ancora disponibile!
Scegliere altra lingua.

Polska wersja naszej strony nie jest jeszcze dostępna!
Proszę wybrać inny język.